Hakkımızda

Zihinsel aktiviteyi ifade etmek için genellikle “anlamak”, “öğrenmek”, “bilmek” gibi kelimeler kullanılmaktadır. Fakat bu kelimelere durup bakıldığında Yunanca “episteme”den tutun İngilizce “understand”, Almanca “verstehen”, Arapça “vakafe alâ”ya kadar hepsinin kökünde “durmak” ile “anlamak” arasında ciddi bir ilişkinin kurulmuş olduğu görülür.

Nitekim bizler de düşünme ediminin karmaşık yollarından geçerken durma, analiz etme ihtiyacı hissederiz. Bu sebeple durup nefes alırız. Bizi düşün dünyasına atan olguların peşine düşer, kavrayamadıklarımızın üzerine dururuz. Duruşumuz sadece anlamaya, idrak etmeye, bilmeye yönelik kalmaz; benliğimizi dış dünyaya ifade etme biçimimiz oluverir. Öyle ki hayatı anlamlandırma çabamızda edindiğimiz ifade biçimimiz; dünyaya, çevreye, kendimize, biz veya öteki dediğimiz her şeye bakış açımızı, perspektifimizi temsil eder hâle gelir. Bir Müslümanın ümmet bilinciyle edindiği duruş gibi…

Duruş Yayınları bu farkındalık üzerinden Nisan 2020 tarihinde çalışmalarına başlamıştır. Türkiye’de entelektüel genç ve yetişkin okur kitlesine ulaşmayı hedefleyen, salt akademik olmayan, ama bilimsel içerikleri ile İslâmi hassasiyetleri yansıtan bir yayınevidir. Tarih, İslâmi ilimler ve İslâm düşüncesi alanlarına dair bilgi sahibi olmak isteyen tüm okurlara hitap etmeyi ve ileride yayınlarını farklı dillere tercüme ettirmek suretiyle yurt dışında da faaliyet gösterip diğer coğrafyalardaki okurlarla buluşmayı amaçlayan bir yayın politikasına sahiptir.

Beraber var olabilmeyi sağlayacak ortak bir ruhu, dili, duruşu paylaşabilmek dileğiyle…

                                                                    DURUŞ YAYINLARI

Sepetim"

Sepetiniz Boş

"